Het eXperimenT Seizoen 2

Het tweede seizoen van de serie eXperimenT boerderijen zal het anders gaan dan in het eerste seizoen. Het eerste seizoen kan je zien hoe de teams omgaan met de beperkingen op de boerderij en dat er ondanks die beperkingen er toch heel goed gewerkt kan worden naar een hoger level met daarbij een grote schuur en silo. Dit alles kan je bereiken door met je team in goed overleg te bepalen hoe je te werk wilt gaan. Het tweede seizoen zal echt anders gaan!

In het tweede seizoen beginnen alle 8 de teams met dezelfde lay-out zoals: zuivelfabriek, suikerfabriek, bakkerij, voedermolen, 6 kippen en 5 koeien. Het verkrijgen van extra's in je boerderij gebeurd niet volgens het vrijspelen in Hay Day zelf maar volgens een schema dat hier op de website geplaatst gaat worden. Voor elke boerderij is dit ook hetzelfde en kunnen we inderdaad gaan zien welk team snel en efficiënt te werk gaat. Hoe gaan de teamleden elkaar aanmoedigen en hoe plannen ze het werk. De race gaat per 1 februari van start!!! Alle 8 de teams kunnen dus extra's vrijspelen door het bepalen van een bepaald level, boerderijscore en het behalen van prestaties. Welke regels zijn er in dit tweede seizoen? Hieronder een opsomming met wat wel toegestaan is en wat niet.


Volgende mag je NIET:
 • je mag geen producties machines, dieren, fruitbomen en gewassen plaatsen wanneer je het level / boerderijscore / prestatie nog niet hebt gehaald;
 • je mag geen diamanten kopen;
 • je mag geen andere boerderijen aan je vriendenbalk toevoegen, dus ook niet je eigen boerderij;
 • je mag niet gekoppeld zijn met Facebook;
 • je mag De Mijn, De Vissersboot en De Stad niet openen/repareren zie hiervoor het schema;
 • je mag je niet aanmelden bij een buurthuis.

Volgende mag je WEL:
 • je mag de eXperimenT boerderijen van het tweede seizoen aan je vriendenlijst toevoegen;
 • wanneer je omhoog gaat in level dan speel je oogstveldjes vrij, deze mag je plaatsen;
 • je mag producten kopen in de Daily Dirt;
 • je mag alles verkopen in je eigen Roadside Shop;
 • wanneer je Tom vrijspeelt mag je hem inzetten zoals je team dat wenst;
 • wanneer je level 17 bereikt mag je de steiger repareren;
 • wanneer je level 22 bereikt, kan je ook landuitbreidingen verdienen. Je mag je land uitbreiden;
 • wanneer je de helpers vrijspeelt mag je deze ook inzetten zoals je team dat wenst;
 • op level 31 komt Boukje en dan mag je gebruik maken van haar diensten.
Het zijn aardig wat regels maar uiteindelijk volgt het zich allemaal vanzelf. Wel is het belangrijk dat alle teams de regels respecteren en zich er ook aan houden. Bij het overtreden van de regels volgen er strafpunten en die kunnen vervelend zijn voor je team. Het is dus ook zaak elkaar een klein beetje te helpen door op te letten wat andere boerderijen doen.