Uitleg Do-ability!

We kijken als eerste hoe makkelijk of moeilijk een product te maken is. Je zou kunnen zeggen is het te doen...is het te maken. Dit is een vrij lastige benaming en zeker niet prettig en of pakkend te noemen. Vandaar dat we de Engelse term do-ability hier gaan gebruiken. Om de do-ability aan te geven gebruiken we een beoordeling die we verdelen in 6 opeenvolgende moeilijkheidsgraden. Om deze te benoemen gebruiken we een letter. De letters A t/m F zijn de verschillende categorieën waaraan je kan zien hoe makkelijk of moeilijk het is om dit product te maken. We beginnen met A voor heel erg gemakkelijk tot F erg moeilijk / tijdrovend.

Voorbeeld 1:  Brood is denk ik wel het makkelijkste product om te maken binnen Hay Day. Wanneer je 3 tarwe hebt plaats je deze in de bakkerij en na 5 minuten heb je een brood. Dit product krijgt dan ook voor do-ability een A

Voorbeeld 2: Frutti di Mare Pizza speel je vrij op level 45. Om deze te maken heb je de volgende ingredienten nodig: kaas, kreeften staart, vis en 2 tarwe. Je kan wel stellen dat wanneer je deze pizza wil maken je nog het één en ander nodig hebt. Je zal dus moeten vissen en ook een kreeften staart moeten vangen. Dit zijn 2 tijdrovende bezigheden. Dit product krijgt dan ook voor do-ability een C.


Hoe komen we nu tot deze beoordeling?

De do-ability wordt aangegeven in 6 verschillende moeilijkheidsgraden. Beginnend bij A het product is heel makkelijk te maken en F geeft aan dat dit product wel heel erg lastig / moeilijk / tijdrovend is om te maken. De letters B, C, D en E geven een aardig idee waar het product staat op de balans. Beweegt deze meer naar de A dan is het iets makkelijker beweegt deze meer naar de F dan wordt het dus steeds uitdagender om het product te maken. 

Opmerking: Dit systeem houdt geen rekening op welk level je zit met je boerderij. Dit hele beoordelingssysteem beoordeelt dus alle producten die je kan maken binnen Hay Day met elkaar. Het is simpelweg niet werkbaar om dit te bekijken vanaf een bepaald level. Wanneer je op level 45 bent met je boerderij dan kan ik het me voorstellen dat je de do-ability voor de Frutti di Mare Pizza op F zou zetten. Voor jou is op dat moment dit product wel de meest moeilijke om te maken. Zoals gezegd houden we hier geen rekening mee.


Producten Level:

Producten Level:

Producten Level:


Producten Level:

Producten Level: