Uitleg Profitability! (Winst)

We kijken niet alleen naar hoe moeilijk het is om een product te maken maar ook wat het je oplevert. Hoe winstgevend zijn de producten binnen Hay Day? Waar kan je op jou level nu de meeste munten mee verdienen? We gebruiken hiervoor de Engelse term profitability. Om de profitability aan te geven gebruiken we ook voor dit onderdeel een beoordeling die we verdelen in 6 opeenvolgende categorieën op basis van hoeveel je aan een product verdient. Om deze te benoemen gebruiken we een cijfer. De cijfers 1 t/m 6 zijn de verschillende categorieën waaraan je kan zien hoe winstgevend een product is. We beginnen bij het cijfer 1 voor het minst winstgevend tot en met 6 tot zeer lucratief (veel winst). Om de profitability goed te kunnen vergelijken, kijken we naar de omzet per uur wat dit product oplevert. 


Voorbeeld 1:  We nemen weer brood als voorbeeld. Brood maak je in 5 minuten en deze kan je per 10 stuks verkopen voor 216 munten. Je kan 12 broden maken in één uur wanneer je bakkerij 1 of 2 sterren heeft (bakkerij afbeelding links). Wanneer je de bakkerij mastered is (onder de knie is de vertaling in het Nederlands, bakkerij afbeelding rechts) dan duurt het maken van een brood 4 minuten en dan kan je er 15 maken in een uur. Opbrengst per uur 12 x 21,6 munten = 259,2 munten. Wanneer je bakkerij *** heeft dan verdien je 15 x 21,6 munten = 324 munten. Dit product krijgt dan ook voor profitability een 4* (*=dit staat nog niet vast en is dus een eerste indicatie) 


Met de bakkerij aan de linkerkant maak je 12 broden in één uur.

Bakkerij met 3 sterren zoals je kan zien aan de linkerkant maak je 15 broden in één uur.


Voorbeeld 2: Frutti di Mare Pizza kan je verkopen voor 403,2 munten en deze maak je in 15 minuten. Wanneer de bakkerij 3 sterren heeft dan kan je er zelfs één maken in 12 minuten. Nu denk je meteen YES dit levert lekker veel munten op. De vraag hierbij, is dat dan ook zo? Als we alleen blindstaren op de munten die je er dan op dat moment mee kan verdienen, dan is mijn antwoord JA. Maar ik kijk graag verder dan neus lang is....hmm Pinokkio had daar soms ook last van LOL.

Om een Frutti di Mare Pizza te maken heb je ingrediënten nodig. Wanneer je de ingrediënten zoals kaas, vis, kreeften staart en tarwe niet gebruikt voor je pizza dan kan je deze ook direct in je RSS verkopen. Hiervoor krijg je ook munten namelijk 377 om precies te zijn. 1 Frutti di Mare Pizza levert je 403 munten op dus uiteindelijk verdien je maar 26 extra munten op één pizza! 

Belangrijk is om te weten dat we deze manier van berekenen voor alle producten hetzelfde is. We kijken dus naar het netto resultaat oftewel meerwaarde t.ov. verkoop ingrediënten. Waar het op neerkomt is dus Product Prijs - Verkoop Ingrediënten - Investering* = netto prijs. (*=Investering, hiermee wordt bedoelt dat je soms ook wat moet kopen om ingrediënten te krijgen denkend aan bramen, appels, kersen etc..) 

Nu is de vraag of je deze ingrediënten zou willen verkopen? Ikzelf verkoop geen vis, kaas en kreeften staart. Ik kan me dan dus voorstellen dat je de Pizza in deze ook niet zal gaan verkopen want hiermee valt niet echt wat mee te verdienen. Soms lijkt het een mooi product om te verkopen voor munten maar de uiteindelijke opbrengst valt dan erg tegen. Dit product krijgt dan ook voor profitability een 1 (of 2?).


Met de bakkerij aan de linkerkant maak je 4 Frutti di Mare Pizza's in één uur.

Met bakkerij*** aan de linkerkant maak je 5 Frutti di Mare Pizza's in één uur.


Wat speelt nog meer een rol?

Ik wil toch nog wel even een belangrijk aspect toelichten. We kijken bij de profitability niet alleen of een product winstgevend is (minus opbrengst ingrediënten - opbrengst minus investering) maar ook naar de tijd om dit te verdienen. Soms kan een product zeer winstgevend zijn maar duurt het best lang om deze te maken. Goed voorbeeld zijn de bananenpannenkoeken (pfff wat een struikel woord) Deze zijn zeer winstgevend wanneer je puur kijkt naar het product. Kijk je naar de omzet per uur dan kan het behoorlijk tegenvallen. Dit wil niet zeggen dat je het product niet moet maken. Dit heeft weer met andere factoren te maken. Dus profitability is puur de omzet per uur. Dit is zeer belangrijk om te weten.


Producten Level:

Producten Level:

Producten Level:


Producten Level:

Producten Level: